Open Vld pleit voor erkenning Brugge als eerste Vlaamse leeftijdsvriendelijke stad door Wereldgezondheidsorganisatie (VN)

20140304_Programma2

Open Vld Brugge organiseert op donderdag 20 maart een debatavond over pensioenen en zorg “De vergrijzing verzilveren in West-Vlaanderen” met voormalig minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne, Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem en auteur van “Het Grijze Goud” Brieuc Van Damme. Ze pleiten ervoor Brugge door de Wereldgezondheidsorganisatie te laten erkennen als leeftijdsvriendelijke stad, en lanceren daarnaast een aantal bijkomende hervormingen van het ouderenzorgbeleid die West-Vlaanderen zullen toelaten de vergrijzing te verzilveren.

Oud is niet out

Mercedes Van Volcem: “West-Vlaanderen is de oudste provincie van het land. Dat heeft vooral te maken met de kust waar veel mensen graag hun derde leeftijd doorbrengen. De goegemeente beschouwt dit als een belemmering, maar wij liberalen zien hier net een kans in voor ondernemerschap, tewerkstelling en een leeftijdsvriendelijke omgeving. Oud is bijlange niet out!”

Langer werken brengt op

Vincent Van Quickenborne: “De komende jaren gaan heel wat mensen met pensioen. Iedereen weet nu ondertussen dat dit een grote uitdaging is voor de overheid, maar weinigen weten wat hen precies te wachten staat. Hoe beter mensen op de hoogte zijn, hoe beter ze zich kunnen voorbereiden op hun pensioen. Daarom ook dat we mensen uitgebreid willen informeren over de vier pijlers van hun pensioen: het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen, het pensioensparen en het bezit van een eigen huis. Het is belangrijk dat mensen bijvoorbeeld weten dat hoe langer ze werken, hoe hoger hun wettelijk pensioen zal zijn. Ook door vroeg te starten met pensioensparen kun je een mooie spaarpot aanleggen. Bovendien is pensioensparen fiscaal interessant. Reden te meer om het te doen. De pensioenhervormingen van de voorbije twee jaar hebben langer werken nog aantrekkelijker gemaakt. Ook bijverdienen na je pensioen werd makkelijker. Mensen met een lange loopbaan van 42 jaar kunnen na hun 65ste onbeperkt bijverdienen, voor alle anderen werden de regels versoepeld”.

Brugge: op naar een leeftijdsvriendelijke stad

Brieuc Van Damme: “Zo zie je maar: door de pensioenen te hervormen in een context van vergrijzing biedt de overheid de mensen nu de kans meer te gaan verdienen. Ook in de zorg zitten heel wat opportuniteiten verborgen. Het is een kwestie van het juiste beleid te voeren om deze te ontginnen. Dankzij de zesde staatshervorming gaat deze volledig bevoegdheid over naar Vlaanderen, waardoor we een unieke kans krijgen om van een wit blad te herbeginnen. Zo’n kans is voor beleidsmakers uniek.”

Open Vld pleit voor erkenning van Brugge door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) als leeftijdsvriendelijke stad. Van Damme: “Brugge moet de eerste leeftijdsvriendelijke stad van Vlaanderen worden. Bedoeling is niet om van Brugge een stad voor ouderen te maken, maar wel om senioren een gelijkwaardige plaats te geven in het bruisende Brugse stadsleven. De erkenning door de Wereld Gezondheidsorganisatie duurt vijf jaar en iedereen die eraan wil meewerken kan dat, in het bijzonder ouderen. Wat we nodig hebben is een Brugs actieplan dat onze stad leeftijdsvriendelijker maakt, gaande van de vlotte toegang tot gebouwen over aangepast wonen tot de nabijheid van zorgvoorzieningen. Op basis van het Brugse actieplan beslist de Wereld Gezondheidsorganisatie of Brugge lid kan worden van het wereldwijd netwerk van leeftijdsvriendelijke steden. Voor de senioren in Brugge zou dit een enorme troef zijn.”

Mensen informeren is belangrijk

Tijdens de vergrijzingsavond, georganiseerd door Open Vld Brugge, zullen de sprekers de uitdagingen van de vergrijzing met heel wat cijfers en concrete voorbeelden toelichten. Ook de verschillende pensioenhervormingen passeren de revue. Natuurlijk krijgen de aanwezigen de kans om hun vragen te stellen en met de sprekers in gesprek te gaan. Een pensioenexpert zal aanwezig zijn om de persoonlijke pensioenvragen van de aanwezigen te beantwoorden.